Danh mục dịch vụ

Danh mục sản phẩm

Các dịch vụ về điện công nghiệp!

Các dịch vụ về điện công nghiệp!

Nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn nội dung đang biên soạn

Triển lãm quốc tế sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Triển lãm quốc tế sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng công ty điện lực thành phố đã tổ chức Triển lãm quốc tế công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh (Enertec Expo 2011) từ ngày 17-20/8 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình.