• Slideshows 1
 • Sliedshows trang chủ 3
 • Sliedshows trang chủ 2

Tin tức - Sự kiện nổi bật

TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều dự án điện sạch

TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều dự án điện sạch

Theo mục tiêu Chương trình phát triển năng lượng xanh đến năm 2015 mà UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt, đến năm 2015 nguồn điện sạch từ năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tỷ lệ công suất chiếm hơn 1% công suất tiêu thụ toàn thành phố, tương đương 48MW.Hoạt động công ty

 
 • đối tác 11
 • đối tác 10
 • đối tác 9
 • đối tác 8
 • đối tác 8
 • đối tác 7
 • Đối tác 6
 • đối tác 5
 • đối tác 4
 • đối tác 3
 • đối tác 3
 • đối tác 2
 • đối tác 1